Wędrowniczek Junior

Karty uczestnika!

Przypominamy o konieczności dostarczenia oryginalnych kart uczestnika.

Przypominamy rodzicom o konieczności dostarczenia oryginału wypełnionej karty uczestnika na zbiórkę i przekazanie jej pracownikowi biura. Jest to bardzo ważny dokument zawierający istotne informacje o Państwa dziecku.

Dane osobowe są chronione zgodnie z procedurami RODO i są przetwarzane tylko na potrzeby realizacji usługi. Dane nie są przekazywane innym firmom lub instytucjom.