Wędrowniczek Junior

Nowa karta uczestnika i oświadczenie rodzica

Drodzy Rodzice,
na naszej stronie, w zakładce "do pobrania" (menu u góry strony) umieściliśmy aktualne dokumenty, które musicie, niestety, obowiązkowo wypełnić. To nie tylko wymagana formalność, to bezpieczeństwo Waszych dzieci.

Pierwszy dokument to KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA - zastępuje ona naszą dotychczasową wędrowniczkową kartę uczestnika, którą dobrze znacie. Wzór został narzucony odgórnie przez Kuratorium Oświaty. Nasza wersja nowego dokumentu rozszerzona jest o kilka informacji, które są niezbędne, a które we wzorze zostały pominięte.

UWAGA! W tej karcie wypełniają Państwo tylko sekcję "II. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku".

Na końcu tej sekcji dodaliśmy dwa punkty, na które chcielibyśmy, żeby wyrazili Państwo zgodę. Pierwszy, pominięty w kuratoryjnym wzorze, naszym zdaniem kluczowy dla zapewnienia opieki Waszemu dziecku w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku.

Drugi punkt dotyczy publikowania zdjęć z wizerunkiem Państwa dzieci na Facebooku i naszej stronie. Większość zdjęć będziemy umieszczali tutaj, w grupie, gdzie dostęp mają tylko rodzice. Pojedyncze zdjęcia zamieścimy też w postach na profilu Wędrowniczka i na naszej stronie obrazujących bieżące wydarzenia.

Drugi dokument to OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA, związane bezpośrednio z pandemią koronawirusa. Prosimy o dokładne zapoznanie się i zaznaczenie wszystkich punktów oświadczenia.

Oba dokumenty są bardzo ważne. Wypełnione oryginały musimy otrzymać w dniu wyjazdu przy autokarze. Prosimy o nich pamiętać, ponieważ w przypadku ich braku nie będziemy mogli zabrać dziecka.


Oba dokumenty zostały przygotowane tak, że można je wypełnić na komputerze, a potem wydrukować i podpisać. Do otwarcia plików sugerujemy użyć oprogramowania Acrobat Reader.